نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان

تعداد افراد روی خط : 10
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 3145
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
بسمه تعالی

  پیرو بخشنامه شماره 7068/64408/3800 مورخ 23/12/96 نقل وانتقالات  درون استانی وبر اساس مصوبه کارگروه ساماندهی نیروی انسانی اداره کل مقرر گردید:
1-با توجه به اختلال به وجود آمده در سرور مرکزی واشکال در بارگذاری اطلاعات متقاضیان انتقال در سامانه نقل وانتقالات،مهلت ثبت نام تا مورخ 97/2/15 تمدید گردید.
2-تمامی متعهدین خدمت ورودی 91 دانشگاه فرهنگیان که از سال 95 در محل خدمت تعیین شده از سوی این اداره کل مشغول به تدریس بوده اند، امکان ثبت نام درسامانه نقل وانتقالات را داشته وامتیاز آنها برمبنای مدت حضوردرآن شهرستان /منطقه محاسبه می گردد.
در ضمن جهت دریافت شیوه نامه می توانند به سایت اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان به آدرس اینترنتی kerman.medu.ir مراجعه کنند.